• Câu hỏi thi vấn đáp Marketing quốc tế - ĐH Ngoại thương

  Câu hỏi thi vấn đáp Marketing quốc tế - ĐH Ngoại thương

  Mời các bạn tham khảo tài liệu Câu hỏi thi vấn đáp Marketing quốc tế để biết được cấu trúc đề thi cũng như đánh giá được năng lực của bản thân trong môn học này thông qua việc giải những bài tập dưới đây. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   47 p viethanit 09/04/2015 157 0

 • Bài giảng học phần Giải tích - PGS.TS. Tô Văn Ban (chủ biên)

  Bài giảng học phần Giải tích - PGS.TS. Tô Văn Ban (chủ biên)

  Bài giảng học phần Giải tích được biên soạn nhằm giúp cho các bạn nắm bắt được những kiến thức về hàm số nhiều biến số; tích phân bội; tích phân đường và tích phân mạch,... Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên Toán và những ngành có liên quan.

   141 p viethanit 09/04/2015 119 0

 • Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn ở cơ sở - ThS. Dương Văn An, NGƯT. PGS.TS. Vũ Hồng Tiến (đồng chủ biên)

  Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn ở cơ sở - ThS. Dương Văn An, NGƯT. PGS.TS. Vũ Hồng Tiến (đồng chủ biên)

  "Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn ở cơ sở" gồm 6 chuyên đề, được biên soạn nhằm phục vụ triển khai và đổi mới việc học tập 6 bài lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên phù hợp với điều kiện hiện nay.

   219 p viethanit 09/04/2015 121 0

 • Tài liệu Lý luận chung về lợi nhuận và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tại các doanh nghiệp - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Tài liệu Lý luận chung về lợi nhuận và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tại các doanh nghiệp - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Tài liệu "Lý luận chung về lợi nhuận và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tại các doanh nghiệp" trình bày các nội dung sau: lý luận chung về lợi nhuận, biện pháp nâng cao lợi nhuận trong các doanh nghiệp.

   44 p viethanit 09/04/2015 107 0

 • Tài liệu Cơ sở lý luận về chất lượng sản phẩm - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Tài liệu Cơ sở lý luận về chất lượng sản phẩm - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Tài liệu này trình bày các nội dung sau: khái niệm về chất lượng sản phẩm, phân loại chất lượng sản phẩm, các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, một số quan điểm về quản lý chất lượng sản phẩm và các giai đoạn phát triển nhận thức về quản lý chất lượng sản phẩm,...

   36 p viethanit 09/04/2015 107 0

 • Tài liệu Chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Tài liệu Chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Tài liệu gồm các nội dung: những khái niệm về chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, nội dung chi phí kinh doanh, phân loại chi phí kinh doanh, vai trò và phạm vi của chi phí kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của chi phí kinh doanh, ý nghĩa của việc chi phí kinh doanh.

   28 p viethanit 09/04/2015 126 0

 • Tài liệu Những vấn đề lí luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Tài liệu Những vấn đề lí luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Tài liệu này trình bày các nội dung sau: vị trí, vai trò của hoạt động tiêu thụ hàng hóa đối với doanh nghiệp, nội dung chủ yếu của quá trình tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp, sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp,...

   31 p viethanit 09/04/2015 120 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng dùng UML - Module 8: Thiết kế kiến trúc - Dương Anh Đức

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng dùng UML - Module 8: Thiết kế kiến trúc - Dương Anh Đức

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng dùng UML - Module 8: Thiết kế kiến trúc nhằm mục tiêu tìm hiểu mục đích của công đoạn thiết kế kiến trúc và thời điểm thực hiện công đoạn này, diễn giải về các cơ chế thiết kế và cài đặt và cách gán chúng từ các cơ chế phân tích, tìm hiểu về subsystems và interfaces và vai trò...

   68 p viethanit 09/04/2015 157 0

 • Bài giảng về Teamwork - Nguyễn Văn Phương

  Bài giảng về Teamwork - Nguyễn Văn Phương

  Nội dung "Bài giảng về Teamwork" nhằm trang bị cho người học những kỹ năng cơ bản trong quá trình làm việc nhóm. Ngoài ra, tác giả cũng sẽ cung cấp những bài học kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc theo nhóm và các nghiên cứu môi trường làm việc thực tế nhằm giúp cho sinh viên có thể hiểu rõ hơn những kỹ năng làm việc nhóm.

   34 p viethanit 09/04/2015 125 0

 • Chương 1: Giới thiệu thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản

  Chương 1: Giới thiệu thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản

  Chương 1: Giới thiệu thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản Lời nói đầu Đồ họa máy tính được ra đời bởi sự kết hợp của 2 lĩnh vực thông tin và truyền hình. Đầu tiên kỹ thuật đồ họa được phát triển bởi các nhóm kỹ sư sử dụng máy tính lớn. Trong giai đoạn đầu của sự phát triển người ta phải tốn nhiều tiền cho việc trang bị...

   159 p viethanit 08/04/2015 136 1

 • CorelDarw là gì?

  CorelDarw là gì?

  Nếu bạn đang xem những dòng này, hẳn bạn đã nghe đau đó nói rằng Corel Darw la nhung cong cụ dùng cho thiết kế đồ họa

   132 p viethanit 08/04/2015 138 0

 • Thiết kế web với Microsoft Frontpage P1

  Thiết kế web với Microsoft Frontpage P1

  Trong bài tập này, bạn sẽ thực hiện việc thiết kế một trang Web đơn giản gồm hai khung (frame). Bài tập sử dụng chương trình Microsoft FrontPage 2000, về mặt kỹ thuật nếu dùng phiên bản FrontPage 2003 thì không ảnh hưởng gì đến việc thực hành. Nhưng nếu dùng FrontPage phiên bản mới hơn sẽ có sự thay đổi. Để bắt đầu công việc, bạn hãy khởi...

   7 p viethanit 08/04/2015 115 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số