Bài giảng Bản vẽ kỹ thuật: Vật liệu, dụng cụ vẽ & Tiêu chuẩn trình bày

Ra đời, phát triển theo nhu cầu của con người và thực tiễn sản xuất. Đó là phản ánh kỹ năng diễn tả sự vật và tích luỹ tư duy hình học của con người.