Bài giảng Vẽ kỹ thuật xây dựng: Hình chiếu thẳng góc

Hình chiếu là hình biểu diễn phần thấy của vật thể đối với người quan sát. Phần thấy được vẽ bằng nét liền đậm, cho phép thể hiện phần khuất của vật thể bằng nét đứt.