• Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C/C++ - TS. Nguyễn Ngọc Cương (chủ biên)

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C/C++ - TS. Nguyễn Ngọc Cương (chủ biên)

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C/C++ trang bị cho các bạn những kiến thức về giới thiệu C/C++; sử dụng các phép toán C/C++; sử dụng các lệnh của C/C++; mảng và con trỏ; cấu trúc và vào/ra tệp; kỹ thuật đồ họa trong C/C++; lập trình hướng đối tượng.

   197 p viethanit 09/04/2015 152 0

 • Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal - TS. Nguyễn Ngọc Cương (chủ biên)

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal - TS. Nguyễn Ngọc Cương (chủ biên)

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal trình bày về các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình Pascal; các kiểu dữ liệu đơn giản chuẩn; các khai báo hằng, biến, kiểu, biểu thức và câu lệnh; thủ tục nhập ‐ xuất dữ liệu; kiểu vô hướng liệt kê và kiểu khoảng con; câu lệnh có cấu trúc;... Mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến...

   221 p viethanit 09/04/2015 156 0

 • Hướng dẫn cài đặt hệ thống mạng Bootrom WinXP với phần mềm

  Hướng dẫn cài đặt hệ thống mạng Bootrom WinXP với phần mềm

  Hệ điều hành cho máy chủ có thể là: Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, or Windows 2000 Advanced server. Tốt nhất nên chọn Windows 2000 Advanced server và cài bản service pack mới nhất (hiện tại là service pack 4)

   34 p viethanit 08/04/2015 110 0

 • Hướng dẫn tạo Blog

  Hướng dẫn tạo Blog

  Bạn đã từng ao ước có một website cá nhân để chia sẻ hình ảnh, những vấn đề bạn quan tâm,cảm xúc, hay đơn giản hơn,nó là nơi để mọi người có thể biết bạn là ai giữa cộng đồng ảo rộng lớn.

   22 p viethanit 08/04/2015 142 0

 • Giáo trình quản lý dự án phần mềm

  Giáo trình quản lý dự án phần mềm

  Quản lý dự án phần mềm

   243 p viethanit 08/04/2015 160 0

 • Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2000

  Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2000

  SQL server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System) sử dụng Transact-SQl để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer.

   11 p viethanit 08/04/2015 141 0

 • Domain Name System (DNS)

  Domain Name System (DNS)

  Giới thiệu DNS là một hệ thống phân cấp (hierachical) được dùng để xác định các máy tính trong mạng nội bộ cũng như trên internet. DNS có các đặc điểm sau:  Có chức năng xác định một máy tính dựa vào tên gợi nhớ thay cho địa chỉ IP. Có cơ chế quản lý và lưu trữ thông tin về danh sách các tên và địa chỉ IP tương ứng với các tên này một...

   21 p viethanit 08/04/2015 162 0

 • Đề cương Mạng máy tính

  Đề cương Mạng máy tính

  Sách hay về mạng máy tính từ cơ bản đến nâng cao.

   141 p viethanit 08/04/2015 140 0

 • Quản trị mạng

  Quản trị mạng

  B1: Đưa giao diện XP về chế độ Classic: click nút phải chuột trên start chon Properties = chọn Classic Start menu- OK B2: Tạo các user: U1, U2, U3 tạo các group: G1, G2, G3 bỏ U1 và group G1, U2 vào G2, U3 vào G3 ( làm tương tự như các bước của phần Windows server 2003)

   104 p viethanit 08/04/2015 142 0

 • Hướng dẫn cài đặt phần mềm MISA CRM.NET 2008

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm MISA CRM.NET 2008

  Change Language Display: Ứng dụng dùng để thay đổi ngôn ngữ sử dụng cho các ứng dụng MISA CRM Company Setup và MISA Data Management Tools.

   99 p viethanit 08/04/2015 127 0

 • Yahoo toàn tập

  Yahoo toàn tập

  Yahoo! Messenger là một chương trình chat được Yahoo hỗ trợ cho những Yahoo! ID của Yahoo. Bạn có thể dễ dàng vào chat bởi địa chỉ Email Yahoo có sẵn hoặc tạo một Yahoo! ID mới. Yahoo! Messenger xứng đáng với tên gọi của nó (xứ giả, người đưa tin) với chức năng truyền tải thông điệp nhanh, truyền tải tập tin với dung lượng lớn.

   30 p viethanit 08/04/2015 127 0

 • Quản trị mạng Microsoft Windows 2000

  Quản trị mạng Microsoft Windows 2000

  Môn học này nhằm trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về quản trị mạng Windows 2000, bao gồm các nội dung sau: • Quản trị mạng ngang hàng với các máy tính cài đặt Windows 2000 Professional •

   26 p viethanit 08/04/2015 137 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số